Januari

17 jan - 14 feb: Campagne Samen dementievriendelijk (online)

Meer informatie volgt

18 jan: Online bijeenkomst dementie.nl jongeren

Een bijeenkomst voor jongeren (ongeveer 20-35 jaar) met een ouder met dementie. Het doel is verbinden en verhalen delen. (n.a.v. succesvolle bijeenkomst vorig jaar). Meer informatie op dementie.nl

Februari

Hele maand: Onderzoek communicatiebehoefte vrijwilligers

Vanuit het landelijk bureau hebben we diverse communicatiemiddelen om onze vrijwilligers te informeren. Denk aan het Vrijwilligersnieuws of het Vrijwilligersplein. Binnenkort start er een onderzoek over de manier waarop wij met onze vrijwilligers communiceren. Welke behoefte hebben onze vrijwilligers? Sluiten onze middelen hierop aan? En hoe worden onze middelen gewaardeerd? Met dit onderzoek willen we kijken of we de goede communicatiemiddelen inzetten, op de juiste manier, om onze vrijwilligers te bereiken. Naar verwachting start het onderzoek begin februari. Alle vrijwilligers zullen hiervoor per e-mail worden uitgenodigd. 

Maart

16 maart: Gemeenteraadsverkiezingen

Op 16 maart 2022 mag er gestemd worden op toekomstige raadsleden. Nederland telt 351 gemeente en iedere gemeente heeft een eigen gemeenteraad. Het aantal raadsleden – en dus zetels – verschilt per gemeente, afhankelijk van het aantal inwoners. Omdat de gemeente verantwoordelijk is voor de Wet maatschappelijke ondersteuning, is de gemeenteraadsverkiezingen ook voor mensen met dementie en hun naaste van belang. 

> Bekijk dossier gemeenteraadsverkiezingen