Klachtenregeling ongewenste omgangsvormen

Het doel van de klachtenregeling is een zorgvuldige behandeling van klachten van een ieder die vrijwillig actief is bij Alzheimer Nederland en die binnen het vrijwilligerswerk geconfronteerd wordt met ongewenste omgangsvormen. 

Heb je en klacht? Dan kun je deze indienen bij de vertrouwenspersoon van Alzheimer Nederland, Marja Vos; marja.vos@gimd.nl

Download de klachtenregeling