Dossier gemeenteraadsverkiezingen

Leergang gemeenteraadsverkiezingen 2022

Op 16 maart 2022 worden weer gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Hét moment waarop we mogen kiezen hoe het politieke landschap er de komende vier jaar op lokaal niveau uit komt te zien. Maar hoe werkt de gemeente, wat is jouw rol in de campagne en hoe beïnvloed je het nieuwe college-akkoord? In deze leergang beantwoorden we in 4 workshops deze vragen.

Wil je deelnemen aan de workshops in deze leergang? Meld je dan snel aan.

Workshop 1: Hoe werkt de gemeente?

Hoe kunnen we als belangenbehartigers Alzheimer Nederland invloed uitoefenen op het gemeentebestuur?  Wat doet de gemeente om de inwoners met dementie en mantelzorgers bij haar beleid te betrekken? We hebben een focusbrief gemeenteraadsverkiezingen 2022 ontwikkeld om onze belangrijkste punten voor de komende 4 jaar over het voetlicht te krijgen.

Downloads bij deze workshop

Workshop 2: Campagne voeren

In deze tweede workshop van de leergang hebben we tips gegeven hoe je effectief invloed kunt uitoefenen op de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen. Hoe breng je de 3 focuspunten voor in het coalitieakkoord van Alzheimer Nederland het beste voor het voetlicht? Hoe zet je jouw communicatiekracht in en wat is de rol van de lokale media?

Downloads bij deze workshop

Lees ook het artikel van aanamstelveen.nl: ‘Extra verpleeghuis, drie extra huisartsencentra en 500 extra zorgwoningen’ (PVDA)

Workshop 3: Toegankelijk stemmen

Het belang van toegankelijk stemmen is uitgebreid aan bod gekomen in de derde workshop. We hebben tips gekregen van een burgemeester. Drie mooie voorbeelden uit het land zijn gedeeld: hoe krijg je aandacht voor mensen met dementie bij de politieke partijen zodat zij zich ook na de verkiezingen inzetten voor een dementievriendelijke gemeente?

Downloads bij deze workshop:

  • Powerpoint bij deze workshop
  • Tips van burgemeester en brief aan alle burgemeesters
  • Rapport van de peiling toegankelijk stemmen gemeenteraadsverkiezingen 2018 
  • Uitleg over besproken experimentiewet 
  • Dementievriendelijke stembureaus, korte training voor medewerkers stembureaus 

Workshop 4: Na de verkiezingen. En nu?

We hebben in deze workshop de verkiezingsuitslag samen met Marielle van Oort (directeur van lobbykantoor Van Oort & Van Oort) geanalyseerd. Daarna hebben we besproken hoe je belangenbehartiging kunt vormgeven in de context van een nieuwe raad en college van B&W.
Hoe kun je invloed uitoefenen op het nieuwe collegeakkoord? Hoe bouw je een relatie op met nieuwe raadsleden en hoe kom je in beeld bij nieuwe wethouders?

Downloads bij deze workshop:

Workshop 5: de eerste 100 dagen na de verkiezingen

We hebben in workshop 5 gesproken over de eerste 100 dagen na de verkiezingen. Marielle van Oort (directeur van lobbykantoor Van Oort & Van Oort) heeft tips en trics gegeven over het vervolg van je lobby activiteiten. Tijdens de workshop is de coalitiegids gelanceerd. Deze gids is een tool voor belangenbehartigers. Je kunt in een handige tabel per gemeente bekijken in hoeverre er aandacht is voor dementie en gerelateerde thema's. Ook kun je zien in welke gemeente de dementiescan is afgenomen.

Downloads bij deze workshop:

Voor meer informatie neem contact op met: