Les 1: “Wat kan de dokter nou nog doen?”

Na deze les:
  • wat mensen met dementie en hun mantelzorgers van hun huisarts mogen en kunnen verwachten.
  • wanneer zij zelf bij de huisarts aan de bel moeten trekken.
Lestijd
7 minuten
Les
1 van 7
"Wat kan de dokter nou nog doen?”

Ga door met de volgende les:

Les 2: Hoe vraag je dagopvang aan?

Hoe vraag je dagopvang aan?
Na deze les:
  • weet ik welke vormen van dagopvang er zijn voor mensen met dementie.
  • weet ik hoe mantelzorgers deze vorm van ondersteuning kunnen aanvragen.
  • weet ik welke websites behulpzaam zijn in dit proces.
Lestijd
10 minuten