Les 2: Hoe vraag je dagopvang aan?

Na deze les:
  • weet ik welke vormen van dagopvang er zijn voor mensen met dementie.
  • weet ik hoe mantelzorgers deze vorm van ondersteuning kunnen aanvragen.
  • weet ik welke websites behulpzaam zijn in dit proces.
Lestijd
10 minuten
Les
2 van 7
Hoe vraag je dagopvang aan?

Ga door met de volgende les:

Les 3: Meer over medicatie

Meer over medicatie
Na deze les:
  • weet ik waar een mantelzorger alert op moet zijn bij medicijngebruik van zijn naaste met dementie.
  • weet ik welke soorten medicijnen er zijn voor het behandelen van symptomen van dementie zoals somberheid, rusteloosheid, angsten en wanen.
Lestijd
6 minuten