Les 3: Meer over medicatie

Na deze les:
  • weet ik waar een mantelzorger alert op moet zijn bij medicijngebruik van zijn naaste met dementie.
  • weet ik welke soorten medicijnen er zijn voor het behandelen van symptomen van dementie zoals somberheid, rusteloosheid, angsten en wanen.
Lestijd
6 minuten
Les
3 van 7
Meer over medicatie

Ga door met de volgende les:

Les 4: Helende herinneringen

Helende herinneringen
Na deze les:
  • weet ik hoe fijn het kan zijn voor iemand met dementie om actief herinneringen op te halen.
  • weet ik welke manieren en (digitale) hulpmiddelen er zijn om dit samen te doen.
Lestijd
6 minuten