Les 6: Het belang van licht

Na deze les:
  • weet ik waarom blootstelling aan daglicht belangrijk is voor iemand met dementie.
  • weet ik wat mantelzorgers thuis kunnen doen om hun naaste aan de juiste hoeveelheid licht bloot te stellen.
  • weet ik welke tips ik hierover kan meegeven aan mantelzorgers.
Lestijd
5 minuten
Les
6 van 7
Het belang van licht

Ga door met de volgende les:

Evaluatie en afsluiting

Evaluatie en afsluiting
Na deze les:
  • weet ik waar ik meer informatie kan vinden
  • heb ik het leertraject geëvalueerd
  • heb ik het leertraject afgerond
Lestijd
5 minuten