Les 2: Wat doet een regionale afdeling?

Na deze les:
  • weet ik het belang van de regionale afdelingen
  • weet ik op welke wijze afdelingen zich regionaal en lokaal zichtbaar maken
Lestijd
8 minuten
Les
2 van 4

Ga door met de volgende les:

Les 3: Wat doet een regionale afdeling? (verdieping)

Na deze les:
  • weet ik hoeveel mensen met dementie er nu en in de toekomst in mijn eigen gemeente zijn
  • ken ik de belangrijkste activiteiten van een regionale afdeling
  • weet ik van enkele van die activiteiten de daarbij behorende aandachtspunten
Lestijd
8 minuten