Les 3: Wat doet een regionale afdeling? (verdieping)

Na deze les:
  • weet ik hoeveel mensen met dementie er nu en in de toekomst in mijn eigen gemeente zijn
  • ken ik de belangrijkste activiteiten van een regionale afdeling
  • weet ik van enkele van die activiteiten de daarbij behorende aandachtspunten
Lestijd
8 minuten
Les
3 van 4

Ga door met de volgende les:

Evaluatie en afsluiting

Dementie ontwricht het dagelijks leven van mensen die door dementie worden getroffen en dat van hun dierbaren. Alzheimer Nederland is er voor iedereen die hiermee te maken heeft. Het is onze missie om dementie te voorkomen of genezen. En tot die tijd maken we ons sterk voor het verbeteren van de levenskwaliteit van mensen met dementie en hun omgeving.  Sinds 1984 vraagt Alzheimer Nederland aandacht voor de ziekte van Alzheimer en andere vormen van dementie. We werken hiervoor samen met regionale en landelij
Na deze les:
  • weet ik waar ik meer informatie kan vinden
  • heb ik het leertraject geëvalueerd
  • heb ik het leertraject afgerond
Lestijd
5 minuten