Dementie op jonge leeftijd

In Nederland hebben ongeveer 12.000 mensen die jonger zijn dan 65 jaar dementie. Dementie op jonge leeftijd begint meestal tussen 40 en 65 jaar. De problemen worden in de meeste gevallen niet snel herkend. Dat leidt tot veel onzekerheid en onbegrip. Hoe eerder er helderheid ontstaat over de oorzaak van de problemen, hoe sneller er passende hulp gezocht kan worden. Het is goed om meer te weten over deze vorm van dementie, omdat deze specifieke problemen met zich meebrengt. De impact op het leven en de directe omgeving van iemand die al jong dementie krijgt, is enorm. Ook spelen vragen over erfelijkheid van de ziekte bij deze groep vaak een extra grote rol. Deze onderwerpen komen in dit leertraject aan de orde.

Lessen
7
Lestijd
52 minuten
Dementie op jonge leeftijd