Les 2: De lange weg naar de diagnose

Na deze les:
  • weet ik waarom het lastig is om op jonge leeftijd tot een diagnose dementie te komen.
  • weet ik welke stappen er gezet moeten worden om tot een diagnose te komen.
Lestijd
10 minuten
Les
2 van 7
De lange weg naar de diagnose

Ga door met de volgende les:

Les 3: Als je partner op jonge leeftijd dementie krijgt

Als je partner op jonge leeftijd dementie krijgt
Na deze les:
  • weet ik wat de impact is op de partner wanneer iemand op jonge leeftijd dementie krijgt.
  • weet ik dat het belangrijk is zo snel mogelijk hulp te regelen.
Lestijd
8 minuten