Les 4: Als papa of mama dementie krijgt

Na deze les:
  • weet ik wat de impact is op thuiswonende kinderen als een van hun ouders dementie krijgt.
  • weet ik waarom het belangrijk is om hen te betrekken, maar ook te beschermen.
  • weet ik welke tips ik hierover kan geven aan betrokkenen.
Lestijd
10 minuten
Les
4 van 7
Als papa of mama dementie krijgt

Ga door met de volgende les:

Les 5: Is dementie op jonge leeftijd erfelijk?

Is dementie op jonge leeftijd erfelijk?
Na deze les:
  • weet ik waarom het belangrijk is dat iemand heel goed nadenkt over de vraag of hij wel of geen erfelijkheidsonderzoek wil laten uitvoeren.
Lestijd
6 minuten