Les 3: Wat is de impact van dementie?

Na deze les:
  • weet ik wat de impact is van dementie op de patiënt, de mantelzorger en de samenleving.
Lestijd
3 minuten
Les
3 van 5
Wat is de impact van dementie?

Ga door met de volgende les:

Les 4: Wat is het risico op dementie?

Wat is het risico op dementie?
Na deze les:
  • weet ik wat de belangrijkste risicofactoren zijn voor dementie.
Lestijd
5 minuten