Les 4: Wat is het risico op dementie?

Na deze les:
  • weet ik wat de belangrijkste risicofactoren zijn voor dementie.
Lestijd
5 minuten
Les
4 van 5
Wat is het risico op dementie?

Ga door met de volgende les:

Evaluatie en afsluiting

Evaluatie en afsluiting
Na deze les:
  • weet ik waar ik meer informatie kan vinden
  • heb ik het leertraject geëvalueerd
  • heb ik het leertraject afgerond
Lestijd
2 minuten