Les 4: Fotografie en beeld

Na deze les:
  • weet ik aan welke richtlijnen foto’s moeten voldoen
  • kan ik beoordelen wat een goede foto is
Lestijd
10 minuten
Les
4 van 5
Les 4: Fotografie en beeld

Ga door met de volgende les:

Evaluatie en afsluiting

Evaluatie en afsluiting
Na deze les:
  • weet ik waar ik meer informatie kan vinden
  • heb ik het leertraject geëvalueerd
  • heb ik het leertraject afgerond
Lestijd
2 minuten