Les 1: Als iemand de woorden kwijtraakt

Na deze les:
  • weet ik wat het verschil is tussen taal- en spraakproblemen.
  • weet ik hoe je hier het beste mee om kan gaan.
  • weet ik welke tips ik hierover kan meegeven aan mantelzorgers.
Lestijd
7 minuten
Les
1 van 8
Als iemand de woorden kwijtraakt

Ga door met de volgende les:

Les 2: Als iemand steeds moeilijker beweegt

 Les 2:  Als iemand steeds moeilijker beweegt
Na deze les:
  • weet ik te bepalen dat iemand met dementie moeite krijgt met bewegen.
  • weet ik dat er andere lichamelijke oorzaken kunnen spelen.
  • weet ik welke tips ik hierover kan meegeven aan mantelzorgers.
Lestijd
6 minuten