Les 2: Als iemand steeds moeilijker beweegt

Na deze les:
  • weet ik te bepalen dat iemand met dementie moeite krijgt met bewegen.
  • weet ik dat er andere lichamelijke oorzaken kunnen spelen.
  • weet ik welke tips ik hierover kan meegeven aan mantelzorgers.
Lestijd
6 minuten
Les
2 van 8
 Les 2:  Als iemand steeds moeilijker beweegt

Ga door met de volgende les:

Les 3: Als iemand een delier heeft

Als iemand een delier heeft
Na deze les:
  • weet ik wat een delier is en wat de oorzaken kunnen zijn.
  • weet ik waar je een delier aan kunt herkennen.
  • weet ik wat je moet doen wanneer je vermoedt dat er sprake is van een delier.
Lestijd
7 minuten