Les 5: Als iemand niet kan zeggen dat ze pijn heeft

Na deze les:
  • weet ik dat mensen met dementie vaak niet kunnen aangeven dat ze ongemak of pijn ervaren.
  • weet ik dat het daarom belangrijk is om pijnsignalen te herkennen.
Lestijd
6 minuten
Les
5 van 8
Als iemand niet kan zeggen dat ze pijn heeft

Ga door met de volgende les:

Les 6: Als iemand moeite krijgt met slikken

Als iemand moeite krijgt met slikken
Na deze les:
  • weet ik dat mensen met dementie problemen krijgen met slikken.
  • weet ik waarom het belangrijk is om slikproblemen te herkennen.
  • weet ik welke signalen dit zijn.
Lestijd
7 minuten