Les 6: Als iemand moeite krijgt met slikken

Na deze les:
  • weet ik dat mensen met dementie problemen krijgen met slikken.
  • weet ik waarom het belangrijk is om slikproblemen te herkennen.
  • weet ik welke signalen dit zijn.
Lestijd
7 minuten
Les
6 van 8
Als iemand moeite krijgt met slikken

Ga door met de volgende les:

Les 7: Als iemand steeds moeilijker thuis te verzorgen is

Als iemand steeds moeilijker thuis te verzorgen is
Na deze les:
  • weet ik welke lichamelijke problemen zich in latere stadia van dementie kunnen voordoen.
  • weet ik dat het voor een mantelzorger daardoor steeds moeilijke wordt om de zorg thuis vol te houden.
Lestijd
7 minuten