Les 7: Als iemand steeds moeilijker thuis te verzorgen is

Na deze les:
  • weet ik welke lichamelijke problemen zich in latere stadia van dementie kunnen voordoen.
  • weet ik dat het voor een mantelzorger daardoor steeds moeilijke wordt om de zorg thuis vol te houden.
Lestijd
7 minuten
Les
7 van 8
Als iemand steeds moeilijker thuis te verzorgen is

Ga door met de volgende les:

Evaluatie en afsluiting

Evaluatie en afsluiting
Na deze les:
  • weet ik waar ik meer informatie kan vinden
  • heb ik het leertraject geëvalueerd
  • heb ik het leertraject afgerond
Lestijd
5 minuten