Veranderd gedrag

Mensen met dementie raken steeds verder de controle over zichzelf kwijt. De schade die de ziekte aan hun hersenen veroorzaakt, leidt niet alleen tot geheugenproblemen, maar ook tot gedragsveranderingen. Voor jou als vrijwilliger kan het lastig zijn om zulk gedrag te duiden. Voor de naaste omgeving van de persoon met dementie geldt dat natuurlijk nog in veel sterkere mate. Zij worden onophoudelijk geconfronteerd met het veranderde gedrag van hun naaste. 

Lessen
7
Lestijd
40 minuten
Veranderd gedrag