Waar het toe doet bij belangenbehartiging

Als belangenbehartiger draag je bij aan het op de kaart zetten van dementiebeleid in jouw gemeente. Met het bevorderen van het welzijn en de zorg volgens de zorgstandaard dementie, de landelijke standaard voor goede dementiezorg. Daarbij draag je de standpunten van Alzheimer Nederland uit bij lokale overheden, financiers, zorg- en welzijnsaanbieders, bedrijven en overige organisaties. Je neemt deel aan activiteiten, bijeenkomsten en dementievriendelijke initiatieven bij jou in de regio.

Lessen
4
Lestijd
16 minuten
Waar het toe doet bij belangenbehartiging