Materialen

Materialen

Filter resultaten

Nexios Collecte is het systeem dat door Alzheimer Nederland is gemaakt om coördinatoren en wijkhoofden beter te ondersteunen en een beter inzicht te krijgen in de groeimogelijkheden in de toekomst van het collecteren. Deze handleiding is een stappenplan om de software op de juiste manier te gebruiken.

Nexios Collecte is het systeem dat door Alzheimer Nederland is gemaakt om coördinatoren en wijkhoofden beter te ondersteunen en een beter inzicht te krijgen in de groeimogelijkheden in de toekomst van het collecteren. Deze handleiding is een stappenplan om de software op de juiste manier te gebruiken.

Alle landelijk collecterende instellingen zijn verplicht de opbrengst van elke bus te administreren. Na het verbreken van de zegel wordt de collectebus direct door twee personen geteld en geregistreerd. Het telbriefje met daarop de opbrengst wordt door beide personen ondertekend (inclusief namen, datum en plaats).

Sinds 2007 is er een landelijk collecteprotocol waaraan alle landelijk collecterende fondsen – waaronder Alzheimer Nederland- zich gecommitteerd hebben.

Persbericht voor het werven van nieuwe collectanten

Flyer voor het werven van nieuwe collectanten in je eigen buurt.

Aankondiging collecteweek Alzheimer Nederland 4 t/m 9 november

Persbericht voor na de collecteweek. Met vermelding van opbrengst en het bedanken van collectanten.

In deze Collectegids vind je als coördinator alle praktische informatie op de rij.