Materialen

Materialen

Filter resultaten

Voor het afdelingsbestuur te gebruiken als toelichting op de checklist calamiteiten.

In het Alzheimer Café komen veel mensen bij elkaar. Een veilige omgeving is van groot belang. Met deze checklist controleer je of alles goed is geregeld.

Zorgstandaard dementie voor professionals. In de zomer 2019 komt een nieuwe versie van de Zorgstandaard beschikbaar.

Publieksversie van de zorgstandaard dementie. Je leest hier waar mensen met dementie recht op hebben. In de zomer 2019 komt een nieuwe versie van de Zorgstandaard beschikbaar.

Dit functieboek beschrijft alle vrijwilligersfuncties binnen Alzheimer Nederland. 

In het werkdocument Vrijwilligersbeleid vind je een uitgebreide beschrijving van het vrijwilligersbeleid bij Alzheimer Nederland.

In het Huishoudelijk Reglement Regionale Afdelingen zijn de formele afspraken tussen Alzheimer Nederland en het afdelingsbestuur opgenomen.