Materialen

Materialen

Filter resultaten

Zorgstandaard dementie voor professionals. In de zomer 2019 komt een nieuwe versie van de Zorgstandaard beschikbaar.

Publieksversie van de zorgstandaard dementie. Je leest hier waar mensen met dementie recht op hebben. In de zomer 2019 komt een nieuwe versie van de Zorgstandaard beschikbaar.

Dit functieboek beschrijft alle vrijwilligersfuncties binnen Alzheimer Nederland. Het dateert uit 2009 en wordt op heel korte termijn herzien. Tot die tijd is het huidige functieboek van kracht.

In het werkdocument Vrijwilligersbeleid vind je een uitgebreide beschrijving van het vrijwilligersbeleid bij Alzheimer Nederland.

In het Huishoudelijk Reglement Regionale Afdelingen zijn de formele afspraken tussen Alzheimer Nederland en het afdelingsbestuur opgenomen.