Materialen

Materialen

Filter resultaten

Dit functieboek beschrijft alle vrijwilligersfuncties binnen Alzheimer Nederland. Het dateert uit 2009 en wordt op heel korte termijn herzien. Tot die tijd is het huidige functieboek van kracht.

In het werkdocument Vrijwilligersbeleid vind je een uitgebreide beschrijving van het vrijwilligersbeleid bij Alzheimer Nederland.

In het Huishoudelijk Reglement Regionale Afdelingen zijn de formele afspraken tussen Alzheimer Nederland en het afdelingsbestuur opgenomen.