Materialen

Materialen

Filter resultaten

In deze video zie je hoe je een nieuwe collectant aanmaakt in Nexios Collecte.

In deze video zie je hoe je een stratenplank aanmaakt in Nexios Collecte.

In deze video zie je hoe je een collectant toevoegt aan een stratenplan in Nexios Collecte.

In deze video wordt uitgelegd hoe je inlogt bij Nexios Collecte.

Mogelijke onderwerpen rechtsbescherming met mogelijke vragen om te behandelen in het Alzheimer Café.
 

Je leest in een notendop over vertegenwoordiging en rechtsbescherming bij dementie in dit artikel uit Denkbeeld, het tijdschrift voor psychogeriatrie.

In dit document lees je de richtlijnen die gehanteerd dienen te worden voor fotografie en tekst.

Dit evaluatieformulier is te gebruiken door Alzheimer Cafés om de mening van bezoekers op te halen.

Alle landelijk collecterende instellingen zijn verplicht de opbrengst van elke bus te administreren. Na het verbreken van de zegel wordt de collectebus direct door twee personen geteld en geregistreerd. Het telbriefje met daarop de opbrengst wordt door beide personen ondertekend (inclusief namen, datum en plaats).