Materialen

Materialen

Filter resultaten

In dit document lees je de richtlijnen die gehanteerd dienen te worden voor fotografie en tekst.

Dit evaluatieformulier is te gebruiken door Alzheimer Cafés om de mening van bezoekers op te halen.

Alle landelijk collecterende instellingen zijn verplicht de opbrengst van elke bus te administreren. Na het verbreken van de zegel wordt de collectebus direct door twee personen geteld en geregistreerd. Het telbriefje met daarop de opbrengst wordt door beide personen ondertekend (inclusief namen, datum en plaats).

Sinds 2007 is er een landelijk collecteprotocol waaraan alle landelijk collecterende fondsen – waaronder Alzheimer Nederland- zich gecommitteerd hebben.

Op dit handige kaartje vindt u tips over hoe u iemand kunt herkennen met dementie en 10 omgangstips.

In dit document vind je een nadere toelichting over de invoer van vrijwilligers in Nexios. Ook staat hier stap voor stap beschreven hoe dat  binnen Nexios in zijn werk gaat.

Het aantal mensen met dementie in uw gemeente neemt de komende jaren toe. Dit betekent ook dat er meer mantelzorgers komen en dat meer inwoners en organisaties in uw gemeente in de dagelijkse praktijk te maken krijgen met dementie

In onze samenleving krijgen steeds meer mensen te maken met dementie. Ook kinderen komen vaker met dit ziektebeeld in aanraking. Het Alzheimer Centrum Limburg heeft het adoptieproject ontwikkeld waarbij kinderen van basisscholen structureel op bezoek gaan bij mensen met dementie. Kinderen leren zo de wereld van de oudere met dementie beter te begrijpen en respecteren. Lees meer in deze folder.

De toolkit voor het werven van vrijwilligers bevat de volgende materialen: communicatieplan, flyer, functieboek, instructies Facebook adverteren, instructies plaatsen vacatures op afdelingspagina, voorbeeld social media.