Materialen

Materialen

Filter resultaten

10 inspirerende voorbeelden voor mensen met dementie

Dit document is opgesteld op verzoek van startende belangenbehartigers om meer handvatten te hebben om aan de slag te kunnen. Dit document is dan ook bedoeld als hulpmiddel.

Kaartjes met tips voor het keukentafelgesprek voor mantelzorgers

Kaartjes met tips voor het keukentafelgesprek voor Wmo-consulenten.

Gebruik en waardering van het online informatiepakket van Alzheimer Nederland over stemmen met dementie door gemeenten.

Persbericht voor het werven van nieuwe collectanten

Flyer voor het werven van nieuwe collectanten in je eigen buurt.

Aankondiging collecteweek Alzheimer Nederland 4 t/m 9 november

Persbericht voor na de collecteweek. Met vermelding van opbrengst en het bedanken van collectanten.