Materialen

Materialen

Filter resultaten

Het format aan voor de financiële verantwoording van het boekjaar 2019. Graag dit aangepaste format gebruiken.

In dit factsheet vind je de prognose van het aantal mensen met dementie tot 2050.

Met dit formulier bestel je enveloppen met daarop het retouradres van de Regionale Afdeling geprint. De enveloppen zijn per kwartaal te bestellen: vóór 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober.

Het volledig ingevulde formulier stuur je naar: r.hijweegen@alzheimer-nederland.nl 

 

De infographic van de Dementiemonitor Mantelzorg.

Mantelzorgers over ondersteuning, zorg, belasting en de impact van mantelzorg op hun leven.

Het format voor regionale afdelingen om hun activiteiten in te beschrijven voor het komende jaar vind je hier. Alle regionale afdelingen beschrijven de (voorgenomen) activiteiten in 2019. Op basis van het activiteitenplan en een bijbehorende - realistische - begroting wordt het budget per afdeling vastgesteld. Loop door het document met behulp van de Tab toets om informatie in te kunnen voeren.

Factsheet dementie de prognose per gemeente tot 2050 vind je hier.

Dementienetwerken én Netwerken Ouderenzorg/ Kwetsbare Ouderen, gaat dat samen? Standpunt Alzheimer Nederland

Inkoopadviezen dagbesteding bij dementie voor een adequate aanbestedingen als gemeente.