Dementie Boekenweek van 18 t/m 24 september

Meer aandacht voor dementie tijdens de Dementie Boekenweek

Door afdeling Zuid-Holland Noord

23 september 2021

Meer aandacht voor dementie is er rondom Wereld Alzheimer Dag ook in de bibliotheken en boekwinkels. Op initiatief van de werkgroep Dementievriendelijk Kaag&Braassem is de Dementie Boekenweek georganiseerd. Maar liefst dertien bibliotheken en acht boekwinkels in Leiden en de Bollenstreek doen mee. Vrijwilliger en initiatiefneemster Aleid van der Meer: “In het kader van Wereld Alzheimer Dag en het thema ‘De vele gezichten van dementie’ hebben we een Dementie Boekenweek opgezet. Zo geven we meer bekendheid aan de ziekte dementie en zorgen we voor bewustwording van de impact. Juist nu steeds meer mensen te maken krijgen met dementie, zelf of in hun omgeving. De Dementie Boekenweek geeft meer inzicht en maakt het thema makkelijker bespreekbaar.” In de boekwinkels is er ook een boekenweekgeschenk over dementie van de schrijfster Barbara Oppelaar.

Aleid is blij met alle belangstelling. Tijdens de Dementie Boekenweek en WAD worden er in de Bollenstreek en Leiden, net als in de rest van het land, ook tentoonstellingen, lezingen en andere activiteiten georganiseerd. Aleid: “Meer aandacht is hard nodig. Het is belangrijk dat mensen met dementie kunnen blijven meedoen in de maatschappij en zoveel mogelijk sprankjes vreugde blijven ervaren.”

De intentie is om van de Dementie Boekenweek een jaarlijks terugkerend evenement te maken, net als de Boekenweek. Meerdere bibliotheken hebben al aangegeven volgend jaar mee te willen doen.

Aleid van der Meer is zeer actief als vrijwilliger, onder andere als trainer bij Samen Dementievriendelijk en bij het Alzheimer Café. Ze werkte als wijkverpleegkundige en heeft in haar familie ook persoonlijk te maken gehad met de ziekte.  

Voor meer info, bekijk de regiopagina van Zuid-Holland Noord.