"Mijn droom over een dementievriendelijk Drenthe"

Vlak voor hij met pensioen ging, kreeg de moeder van Frans van Dorst dementie. Na haar overlijden besloot hij vrijwilliger te worden voor Alzheimer Nederland. Inmiddels is hij al vijf jaar voorzitter van de afdeling Drenthe. Zijn droom? Een dementievriendelijk Drenthe. Een droom die over niet al te lange tijd misschien wel uitkomt.

‘Pas toen ik aan de slag ging als vrijwilliger voor Alzheimer Nederland, realiseerde ik me dat ik weinig wist over dementie. Daardoor signaleerde ik te laat dat mijn moeder dementie had. Ik denk dat ik het mezelf en mijn moeder een stuk gemakkelijker had kunnen maken als ik eerder had geweten wat de ziekte inhoudt en hoe je er het beste mee omgaat’, vertelt Frans. Dit inzicht inspireerde hem om zich bij de afdeling Drenthe in te zetten voor een dementievriendelijke provincie. Een van de grootste mijlpalen vond in september 2018 plaats: toen ondertekenden de provincie, twaalf gemeenten, zorgverzekeraar Zilveren Kruis, het Netwerk Dementie Drenthe en de afdeling Drenthe een convenant. Hierin spraken ze af om over vier jaar een dementievriendelijke provincie te zijn.

frans van dorst met wethouder de Haas van Westerveld.jpg

Frans van Dorst (midden) reikt boekje 'Langer meedoen' uit aan wethouder de Haas van Westerveld.

Geen lege huls

Aan het ondertekenen van het convenant ging een jarenlange voorbereiding vooraf. ‘In 2016 hield ik een praatje tijdens de nieuwjaarsreceptie van het Netwerk Dementie Drenthe. Ik sprak toen voor het eerst over mijn droom: een dementievriendelijk Drenthe’, zegt Frans. De afdeling en het Netwerk Dementie Drenthe zijn vervolgens samen aan de slag gegaan om de provincie en gemeenten hier in mee te krijgen. ‘Dat vraagt om veel praten, een lange adem en vooral niet de moed verliezen. Want het gaat niet altijd zo snel als je zelf zou willen.’ Frans wil vooral dat het convenant geen lege huls wordt. De afdeling doet er dan ook alles aan om de verschillende partijen te enthousiasmeren en ondersteunen bij het organiseren van allerlei activiteiten, zoals de voorlichting en training van eigen medewerkers en inwoners, het realiseren van kwalitatief goede dagbesteding en een betere samenwerking tussen casemanagers dementie en Wmo-consulenten.

Onderlinge competitie

Frans vindt het belangrijk dat medewerkers van alle twaalf gemeenten een training GOED omgaan met dementie volgen, omdat ze dan beter zullen begrijpen hoe het is om dementie te hebben. ‘Bovendien zal een Wmo-consulent zich veel beter beseffen wat dagbesteding op maat betekent voor iemand met dementie’, zegt hij. Hoewel de eerste trainingen al zijn gegeven, gaat het nog niet voorspoedig genoeg. ‘Waar de ene gemeente druk bezig is met het maken van een plan, moet de andere gemeente daar nog mee beginnen. Positief is wel dat veel welzijnsinstellingen hebben besloten om dar niet op te wachten en zelf al aan de slag zijn gegaan. Dat is mooi om te zien, maar eigenlijk moet de stimulans natuurlijk vanuit de gemeenten komen.’ De afdeling Drenthe is daarom gestart met een onderzoek naar de concrete activiteiten van gemeenten op het gebied van de dementievriendelijke samenleving. ‘Eind maart is er een portefeuilleoverleg voor alle wethouders zorg en welzijn, waarin we de uitkomsten van ons onderzoek willen presenteren. Op deze manier proberen we ze een klein beetje met elkaar in competitie te brengen’, aldus Frans.

Goede basis

De voorzitter vindt het belangrijk dat alle bestuursleden van de regionale afdeling dezelfde koers varen. ‘We voelen elkaar goed aan en werken daardoor prettig samen binnen het bestuur. Dat geldt ook voor de samenwerking met het Netwerk Dementie Drenthe. We kunnen regelmatig samen optrekken omdat we beide de gehele provincie als werkgebied hebben. Dat vormt een goede basis voor nauwe samenwerking.’ Frans is er dan ook van overtuigd dat de provincie Drenthe over vier jaar daadwerkelijk dementievriendelijk is. ‘En dat is ook hard nodig, want mensen met dementie en hun naasten verdienen veel meer steun en begrip van hun omgeving.’

Lees ook:

"Een centraal loket voor vragen, dát is mijn wens!"

jan_lans_klein.jpg

Lees verder

‘Belangenbehartiging is een kwestie van gewoon doen’

fred_klein.jpg

Lees verder

“Ga voor maatwerk bij dagbesteding”

marie-jose_klein.jpg

Lees verder