Nieuw Alzheimer Café Dukenburg ook voor migranten

Jo Robeerst kwam in zijn werk vaak in aanraking met mensen met dementie en hun familie. Hij heeft dit altijd  een heel boeiende cliëntengroep gevonden. Hij zag welke invloed de ziekte op iemand heeft. Voor de naasten vond hij het vaak nog ingrijpender dan voor de betrokkene zelf, want er was indertijd in de samenleving weinig begrip voor dementie. Jo had daarom het plan opgevat om een gespreksgroep voor naasten op te richten. Dat is er niet van gekomen. Jo stapte wel op de regionale afdeling van Alzheimer Nederland af, maar daar was vooral behoefte aan een nieuwe voorzitter. Dat is inmiddels tien jaar geleden.

Dementie is bespreekbaar geworden

In die tien jaar heeft Jo veel gedaan voor de regio Nijmegen, hij vertelt er enthousiast over. In die eerste tijd was er maar één belangenbehartiger in de hele regio. “Ik vond het belangrijk dat er op dat vlak meer gedaan zou worden en toen ben ik dat maar gaan doen. Het is heel interessant en leuk werk.” De belangenbehartiging was in eerste instantie vooral gericht op de financiers van de zorg en op het opzetten van de dementieketen. Tegenwoordig is er ook veel aandacht voor de dementievriendelijke samenleving. “Toen ik startte tien jaar geleden was dementie nog nauwelijks onderwerp van gesprek. Als je het ter sprake bracht betrokken mensen het vooral op zichzelf, ‘als ik het maar niet krijg’. Dankzij Alzheimer Nederland is het nu een onderwerp van iedereen geworden en zijn we ons veel meer ervan bewust dat dementie overal om ons heen is in de samenleving”.

Meer Alzheimer Cafés

Nu er meer aandacht is voor dementie ontstaat er ook meer behoefte aan Alzheimer Cafés. Lange tijd was er in de regio alleen een Alzheimer Café in Nijmegen, maar inmiddels zijn er ook cafés in Beuningen, Heumen en Berg en Dal. Volgende maand start een nieuw Café in Dukenburg, het zuidelijke deel van Nijmegen. Bij het opzetten van dit nieuwste Café is Jo actief betrokken. Hij had als belangenbehartiger al contact met DementieNet Dukenburg, waarin de huisartsen hun dementiezorg afstemmen met andere zorgverleners. Hier zagen ze dat er veel mensen met dementie in de wijk zijn, en dat er weinig kennis is over dementie. Dat speelt met name ook bij de grote groep migranten die in deze wijk woont. Voor deze mensen is de stap naar het Nijmeegse Alzheimer Café letterlijk en figuurlijk te groot. Daarom is het idee ontstaan om hier een eigen Café op te zetten. Jo heeft zijn medewerking volmondig toegezegd.

Soms gaat het vlot, soms zit het tegen

Het opzetten van het Alzheimer Café in Dukenburg is bijzonder vlot verlopen. Een enthousiaste groep van professionals en vrijwilligers is aan de slag gegaan. Jo heeft de rol van coördinator op zich genomen. Eén van de vrijwilligers is heel actief in de wijk, kent veel mensen en heeft mensen op onderwerp aangezocht om mee te doen. Zo zijn er gastvrouwen gevonden, iemand voor de PR en worden er nu via Facebook en de wijk-app nog een aantal vrijwilligers gezocht om de flyers te verspreiden. Een Marokkaanse, een Turkse en een Nederlandse deelnemer van de werkgroep hebben veel contacten in de migrantengemeenschappen. Zij leggen ook contact met de moskeeën.  Het wijkmanagement is heel enthousiast en heeft ondersteuning aangeboden. Zij faciliteren de zaal en het drukwerk. Een lid van de werkgroep had een goede tip voor fondsenwerving, waardoor de financiering snel rond was. Jo vertelt dat het natuurlijk niet altijd zo vlot verloopt. Hij is ook bij initiatieven betrokken geweest die halverwege zijn stopgezet. “Maar vaak zie je dan na verloop van tijd toch weer opnieuw belangstelling ontstaan waarna zo’n Alzheimer Café alsnog redelijk snel van de grond kan komen. Het helpt trouwens enorm als de betreffende gemeenteambtenaar, of in een grotere gemeente de wijkmanager, enthousiast is.”

Er zijn nog veel dingen te doen

Jo vindt het werk als vrijwilliger heel erg leuk. “Je wordt uitgedaagd om met ideeën te komen en problemen op te lossen en het is heel leuk om allerlei mensen te ontmoeten. En nu ik met pensioen ben is het een mooie invulling van de dag.” Jo is nu 67 jaar, hoe lang blijft hij dit nog doen? “Zo lang ik het nog interessant vind, en dat kan nog wel een hele tijd duren. Ik vind het leuk dat ik nu met het Alzheimer Café Dukenburg ook in de eigen wijk actief ben. Het is een enthousiaste club mensen en er zijn nog heel veel dingen te doen.”

Geschreven door: Anne-Mieke Penders, gastredacteur Vrijwilligersplein

Lees ook:

Promotie van het Alzheimer Café

Lees meer

Langer prettig blijven wonen

Lees meer

Liefde voor de medemens

Lees meer