27 regionale afdelingen maken gebruik van de Dementiescan

dementiescan

Hoe kun je de gemeente helpen om dementievriendelijk(er) te worden? Met de Dementiescan een online vragenlijst ga je samen met gemeenten aan de slag. De Dementiescan bestaat uit 7 thema’s met in totaal 48 vragen. Deze sluiten aan bij de punten uit de focusbrief. De Dementiescan maakt concreet wat Alzheimer Nederland verstaat onder een “dementievriendelijke gemeente”. 

In totaal hebben belangenbehartigers in 27 regionale afdelingen één of meerdere keren de Dementiescan ingezet om met de gemeente(n) in gesprek te gaan. De Dementiescan maakt inzichtelijk hoe dementievriendelijk de gemeente is.  

Na het invullen van de vragenlijst worden de resultaten getoond in een zogenoemd spinnenweb. Hierbij kunnen vergelijkingen worden gemaakt met het landelijke gemiddelde, gemeenten uit de regio en met een eerder gevoerd gesprek in dezelfde gemeente. Dit maakt in één oogopslag duidelijk hoe dementievriendelijk de gemeente is. Wat gaat (al) goed en waar valt nog winst te behalen? En hoe kan Alzheimer Nederland ondersteunen? Als belangenbehartiger kan je bijvoorbeeld de trainingen van Samen dementievriendelijk onder de aandacht brengen. 

Focusbrief

De focusbrieven zijn onze boodschappen aan gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren voor goede ondersteuning en zorg bij dementie. De speerpunten zijn de behoeftes, ervaringen en wensen van mantelzorgers en mensen met dementie. In de focusbrief voor gemeenten 2022, die in februari wordt verspreid, staat een QR-code om de Dementiescan onder de aandacht te brengen. 

Training dementiescan

Wil je een training volgen hoe je de Dementiescan in kan zetten? Kijk in de agenda op het Vrijwilligersplein en meld je aan.

Voor meer informatie neem contact op met: