Aan de slag: regionale Dementiemonitor Mantelzorg! Hoe doe je dat?

Maandag 18 maart vond de workshop “Aan de slag met Regionale Dementiemonitor Mantelzorg 2018” plaats. 26 belangenbehartigers namen hier enthousiast aan deel. We kijken terug op een geslaagde bijeenkomst waarin we veel kennis en inspiratie van elkaar hebben opgedaan!

Samen kwamen de belangenbehartigers tot een hoop tips en do’s en don’ts voor elkaar om overbelasting en eenzaamheid van mantelzorgers tegen te gaan en de dementievriendelijkheid van de inwoners van hun regio te vergroten. Wij hebben die gebundeld en samengevat tot een aantal concrete stappen die je kunt nemen als afdeling.

 

Ideeën om de ondersteuning en zorg te verbeteren

  1. Mantelzorgondersteuning: bezoekdienst (DWO), Geheugenhuis (bibliotheek), koffer met materialen over dementie die mantelzorgers kunnen lenen (Voorst, Oost-Veluwe)
  2. Langer meedoen voor mensen met dementie mogelijk maken: dagbesteding voor mensen met dementie zonder indicatie mogelijk maken, subsidie verstrekken aan verenigingen en vrijwilligersorganisaties die mensen met dementie actief betrekken. Goeie initiatieven: Oppeppers (Haarlem), DemenTalent, dagbesteding aanpassen aan doelgroep (Odensehuis Wageningen)
  3. Vrijwilligers inschakelen om te helpen én signaleren: inschakelen van kerken, burennetwerken. Vergrijsde gemeenten zijn een kans: hier zijn veel gelijkgestemden (ouderen).
  4. Voorlichting en informatie verbeteren en verbreden: als afdeling naar basisscholen gaan, organiseer een informatiemarkt voor casemanagers (Noord-Holland Noord) of een trainingsdag, iemand met dementie betrekken die zijn verhaal vertelt. De mensen met dementie die niet in beeld zijn, vinden we door de dementievriendelijkheid van de omgeving te vergroten. Hoe meer mensen signaleren, des te meer mensen met dementie komen in beeld.

Wat kan je doen als afdeling? 6 concrete stappen:

  1. Start met Samen Dementievriendelijk (SDV) trainingen voor gemeenten. Zorg ervoor dat gemeenteambtenaren zélf de training volgen.
  2. Nu hun interesse is gewekt, zorg dat de gemeente een intentieverklaring (of convenant) tekent om met dementie aan de slag te gaan.
  3. Belofte maakt schuld. De gemeente heeft de intentieverklaring getekend, maar wat gaan ze nu dan doen? Gebruik de intentieverklaring om de gemeente aan te zetten tot actie.
  4. Sluit als afdeling aan bij een bestaand netwerk, bijvoorbeeld een adviesgroep. De gemeente moet hier deel van uitmaken! Zorg dat er verbindingen worden gelegd met relevante partijen, zoals welzijnsorganisaties, en haak aan bij bestaande projecten en initiatieven zoals SDV.
  5. Start met een concrete actie. Bijvoorbeeld: het trainen van alle Albert Heijn-medewerkers in dementievriendelijkheid. Dan gaat het balletje rollen.
  6. Zoek de publiciteit. Zorg dat de gemeente die een SDV training doet in de lokale krant komt, op social media. Dit wakkert het concurrentiegevoel van naburige gemeenten aan. In Noord-Holland Noord begon alle aandacht ook bij één actie van één gemeente.

Ook benieuwd naar het Dementiemonitor rapport van jouw regio?

Stuur dan een e-mail naar belangenbehartiging@alzheimer-nederland.nl met vermelding van de regio. Van deze regio's hebben wij rapporten beschikbaar.

Masterclass Lobby in de gemeente

Wil je meer handvatten om deze stappen in de praktijk te kunnen brengen? Geef je dan op voor onze Masterclass Lobby in de gemeente: https://alzheimervrijwilligers.nl/agenda/masterclass-lobby-de-gemeente Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.

Lees ook:

Het Alzheimerpanel zoekt meer leden!

Lees meer

 

Minister ontvangt boekje 'langer meedoen'

Lees meer

Start dementievriendelijk Epe

Lees meer