Aandacht voor mensen met dementie in Prinsjesdag plannen

Het kabinet heeft afgelopen dinsdag haar plannen voor het komende jaar gepresenteerd tijdens Prinsjesdag. In de plannen was veel aandacht voor de stijging van het aantal mensen met dementie en de uitdaging om goede zorg en ondersteuning voor iedereen te garanderen. Julie Meerveld, manager belangenbehartiging Alzheimer Nederland: “Het is goed dat er oog is voor de ontwikkelingen op de lange termijn. Nu is het tijd om goede initiatieven uit te breiden en aan de slag te gaan met wat werkt!”.

Zet in op uitbreiding zorgarme jaren bij dementie

Concrete nieuwe ideeën om de verdubbeling van het aantal mensen met dementie tot 2040 op te vangen bevatten de plannen van het kabinet niet. Het programma Langer Thuis richt zich bijvoorbeeld in 2020 vooral op het in beeld brengen van de effecten van het programma en in de verpleeghuissector wordt voornamelijk ingezet op het aantrekken en behouden van personeel. “Het is nu zaak aan de slag te gaan met de uitbreiding van het aantal zorgarme jaren bij dementie. Door tijdige inzet van persoonlijke teams voor zorg en ondersteuning dichtbij huis kan veel zorg voorkomen worden”, aldus Julie Meerveld.

Goed voorbeeld

De minister wil dat er meer tijd en aandacht is voor de bewoners in het verpleeghuis en roept op tot betere samenwerking in de zorg. Er komt een pakket aan maatregelen voor de sluitende aanpak voor personen met verward gedrag, waarvoor in 2020 € 41 miljoen en vanaf 2021 jaarlijks ruim € 30 miljoen beschikbaar is. De zorg moet meer met en rond mensen en minder in hokjes plaatsvinden, stelt de minister. Een goed voorbeeld hiervan is volgens de minister te vinden in de trials sociale benadering dementie. Julie Meerveld: “Het is positief dat het belang van zorg op maat voor mensen met dementie wordt erkend. Wel moet snel duidelijk worden welke mogelijkheden er zijn om de uitkomsten van deze trials in te bedden in het huidige zorgaanbod.” Alzheimer Nederland blijft de ontwikkelingen op de voet volgen.