Aanpassingen Nexios

Bericht voor secretarissen regionale afdelingen

De functiebenamingen in Nexios van de vrijwilligersfuncties in de regionale afdelingen (inclusief de Alzheimer Cafés) zijn aangepast. In dit document vind je daarop een nadere toelichting. Ook staat hier stap voor stap beschreven hoe dat  binnen Nexios in zijn werk gaat. Heb je vragen hierover? Neem dan contact op met je regio-coördinator.