Dossier gemeenteraadsverkiezingen

Alle coalitieakkoorden gemeenten worden gescand op dementievriendelijk beleid

Alle coalitieakkoorden gemeenten worden gescand op dementievriendelijk beleid

De eerste 100 dagen na de gemeenteraadsverkiezingen zijn vooral gebruikt om coalities te formeren. Vanuit de regionale afdelingen en vanuit het landelijk bureau van Alzheimer Nederland zijn de gemeenten geïnformeerd en gestimuleerd om dementievriendelijk beleid op te nemen in het coalitieakkoord. Maar daarmee zijn we er nog niet!

De regionale afdelingen zijn actief met het kennis maken en relatie opbouwen met de nieuwe raadsleden en wethouders. Alzheimer Nederland gaat de nieuwe coalitieakkoorden scannen van alle gemeenten op dementievriendelijk beleid.

Wat zijn de vervolgstappen als dementievriendelijk beleid is opgenomen in het coalitieakkoord? Wat zijn de vervolgstappen als dementie niet voorkomt in het coalitieakkoord?

Vervolg leergang gemeenteraadsverkiezingen

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen hebben we 4 workshops georganiseerd. Op 23 juni wordt hier een vervolg aan gegeven. Alle belangenbehartigers en voorzitters worden van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze inspirerende workshop.

Voor meer informatie neem contact op met: