Alzheimer Nederland doet een oproep aan politieke partijen, zet dementie bovenaan de agenda!

In aanloop naar de verkiezingen van 22 november 2023 heeft Alzheimer Nederland inbreng gestuurd aan de politieke partijen om op te nemen in de verkiezingsprogramma’s. In deze inbreng roept Alzheimer Nederland dringend op om dementie bovenaan de agenda te zetten. Mensen met dementie wonen steeds langer thuis, maar de juiste woonomgeving en ondersteuning ontbreken vaak. De aankomende verkiezingen zijn hét moment om keuzes te maken waardoor mensen met dementie en hun mantelzorgers de zorg en ondersteuning krijgen die zij nodig hebben. Goede ouderenzorg is niet hetzelfde als goede dementiezorg. Maar goede dementiezorg is wel goed voor álle senioren. 

Alzheimer Nederland vraagt van de politieke partijen om te investeren in de versterking van de sociale basis. Dit door het creëren van dementievriendelijke buurten, het complexe systeem van wetten en regels te versimpelen (ontschotting) en mantelzorgers overeind te houden, met specifieke aandacht voor de werkende mantelzorger. Ook wordt opgeroepen om voldoende verpleeghuisplekken te garanderen. 

Hoe nu verder? 

De politieke partijen hebben programmacommissies gevormd en zijn bezig de verkiezingsprogramma’s te schrijven. De verwachting is dat de conceptverkiezingsprogramma’s en kandidatenlijsten augustus/september bekend worden gepresenteerd. Begin oktober zullen deze definitief worden gemaakt. Alzheimer Nederland volgt deze ontwikkelingen op de voet en zal hierover updates geven. 

Bekijk onze inbreng
Route naar de Tweede Kamerverkiezingen