Alzheimer Nederland lanceert campagne met Turks en Marokkaans informatiemateriaal

Alzheimer Nederland lanceert campagne met Turks en Marokkaans informatiemateriaal

Het aantal mensen met dementie neemt snel toe. Ook steeds meer ouderen met een migratieachtergrond krijgen dementie. Bovendien is er nog veel onbekendheid is met de ziekte. Of er wordt weinig over gesproken uit schaamte of respect voor degene met dementie. En ook hulp en ondersteuning blijken niet altijd makkelijk te vinden of aan te sluiten bij behoeften van mensen met een Turkse of Marokkaanse achtergrond. Daarom lanceert Alzheimer Nederland vernieuwd informatiemateriaal via een campagne.   

Met de campagne wil Alzheimer Nederland zorgen voor meer openheid en bekendheid over dementie. En moet hulp en ondersteuning makkelijker toegankelijk en vindbaar worden. Zodat mensen weten dat ze er niet alleen voor staan en zich herkend en erkend voelen.  

De campagne is ontwikkeld in nauwe samenwerking met mantelzorgers met een Turkse of Marokkaanse achtergrond en experts. Op basis van behoeftenonderzoek hebben we informatiemateriaal en de middelen ontwikkeld. En ook daarna is bij het maken voortdurend getoetst en overlegd of het aansloot bij de wensen.  

We richten ons met deze campagne in eerste instantie tot kinderen die een ouder hebben met dementie. Zeker als ouders niet zo goed Nederlands spreken, begeleiden de kinderen hun ouders bij bezoeken aan artsen. Daarnaast zullen zij na afloop op zoek gaan naar (digitale) informatie.  

Hulp en informatie  

De campagne biedt de informatie op verschillende nieuwe manieren, zowel online als in print, in het Arabisch, Turks en Nederlands. De huidige generatie ouderen met een migratieachtergrond is vaak niet in Nederland opgegroeid en beheerst de (medische) taal soms niet genoeg Nederlands om de bestaande informatie te begrijpen. Daar is nu nog meer rekening mee gehouden, bijvoorbeeld in de nieuwe brochures en in de video met de Turkse arts. Nieuw is ook de hulpwijzer en het overzicht met cultuur sensitieve zorginstellingen. Dementie is voor iedereen anders, maar een eerste stap is vaak om te zien of lezen hoe anderen met de ziekte omgaan. Hun ervaringen te herkennen en te weten dat je er niet alleen voor staat!  

De campagne wordt aangejaagd via social media. Ook worden de brochures verspreid via huisartspraktijken, consulaten, (wijk)verenigingen en meer. Verder zijn we zichtbaar in magazines zoals Zin. We werken samen met Transcity, een gespecialiseerd bureau. 

Nieuwsgierig? 

Ga naar dementie.nl/turks, dementie.nl/turc of dementie.nl/maroc voor meer informatie.