Alzheimer Nederland onderzoekt: geen passend woonaanbod voor mensen met dementie

Bouw niet nog meer verpleeghuizen, kies voor andere woonvormen

Dat komt uit het onderzoek dat we gedaan hebben onder mensen met dementie, mantelzorgers en zorgprofessionals. komt het onderzoek. Meer dan driekwart van de zorgprofessionals en mantelzorgers vindt het aanbod van woningen en woonvormen voor mensen met dementie niet passend. Bij achteruitgang is alleen het verpleeghuis een optie, maar dit is lange tijd een brug te ver en bovendien heeft men grote weerstand hiertegen. Mensen met dementie blijven hierdoor onverantwoord lang thuis wonen, met crisissituaties tot gevolg. 

Nederland staat voor een enorme woonopgave. Bouwen, bouwen, bouwen: dat is slechts een deel van de oplossing. Wij vinden dat er geluisterd moet worden naar de woonbehoeften van mensen met dementie en hun naasten. Dat loont! Want 290.000 mensen hebben dementie en het merendeel daarvan woont thuis.  Dit gaat alleen maar toenemen, dus passende woonaanbod is nodig.  

Stap tussen thuis wonen en het verpleeghuis is te groot 

87% van de zorgprofessionals herkent de situatie dat ’mensen met dementie vaak nog “te goed” zijn voor een opname in het verpleeghuis, maar wel extra ondersteuning nodig hebben’. Daarbij komt dat mensen met dementie enorm opzien tegen het verpleeghuis. Dat geeft twee derde van de mantelzorgers en maar liefst 96% van de zorgprofessionals aan. Ook is er een wachtlijst van 23.000 terwijl er ruim 5.000 plaatsen in het verpleeghuis niet gebruikt worden. Redenen hiervoor zijn: het verliezen van de vrijheid en eigen regie, weg moeten uit de vertrouwde omgeving en de associatie met ‘de laatste fase’, het overlijden. Het aanbod past niet. Mensen met dementie blijven dus vaak in hun ongeschikte huis wonen, terwijl het eigenlijk al (lang) niet meer verantwoord is. Met uitgeputte mantelzorgers en crisisopnames tot gevolg.

Woonbehoefte: vrijheid én veiligheid 

Wat kunnen wij doen? Er liggen vele uitdagingen op tafel. Maar zeker is dat de woonopgave en de zorg er daar twee van zijn. En juist in de verbinding van wonen en zorg, ligt wellicht ook de oplossing. Hoe een woonvorm eruit ziet die beide thema's verbindt en zo zorgt voor langer en geschikt in een nieuw thuis wonen, hebben we samen gevat in de Wijzer "wonen met dementie". 

 

Deze woonbehoeften moeten onder de aandacht gebracht worden van gemeenten, beleidsmakers, bouwers, projectontwikkelaars en andere betrokken. Samen moeten we aan de slag om passende woonvormen voor mensen met dementie te realiseren. Binnenkort komt er een dossier Wonen op het vrijwilligersplein met alle informatie en tools waarmee jij kan helpen in passende woonvormen voor mensen met dementie. 

Lees verder in het dossier over wonen en zorg