Focus eerst op behoud, dan op groei

Alzheimer Nederland vernieuwt het vrijwilligersbeleid 

In april 2022 vulde een groot deel van alle vrijwilligers een enquête over de vrijwilligersreis in. Na een zomer waarin alle resultaten geëvalueerd werden, gaat het project een nieuwe fase in. Alzheimer Nederland start nu met het verbeteren van de vrijwilligersreis. Het belangrijkste uitgangspunt? 'Focus eerst op behoud, dan op groei'. Onder anderen Edgar, Saskia en Alina droegen bij aan het project. Hoe kijken zij terug op het project en waar staat Alzheimer Nederland nu?

Wat is de belangrijkste conclusie van dit project? 

 • Alina: Over het algemeen zijn vrijwilligers tevreden bij Alzheimer Nederland. Maar we kunnen het nog beter doen. Om in de toekomst meer mensen met dementie en mantelzorgers te ondersteunen willen we als vrijwilligersorganisatie groeien. Groeien kan op verschillende manieren. Wij kiezen ervoor eerst te focussen op behoud van de vrijwilligers en daarna op groei. Dit is in september met het MT afgesproken. 
 • Edgar: Door eerst te focussen op behoud “dichten we het gat”, zodat de vrijwilligersorganisatie kan groeien. En belangrijk is dat het MT van Alzheimer Nederland achter de adviezen en plannen staat  om de vrijwilligersreis nog verder te verbeteren. 
 • Alina: Groei is trouwens niet vanzelfsprekend, landelijk daalt de interesse voor vrijwillige inzet. En wanneer we kijken naar andere fondsen (zoals Humanitas en het Rode Kruis), zien we dat in de afgelopen 4,5 jaar de vrijwilligersorganisaties zijn gekrompen. Het omgekeerde zien we bij de regionale afdelingen van Alzheimer Nederland. Daarom mogen trots zijn op elkaar! 

In mei publiceerden we een interview met Mart van de Vorst en deelden we een aantal enquêteresultaten. Hoe zijn die resultaten sindsdien gebruikt? 

 • Edgar: De uitkomsten van de enquête hebben ons nieuwe inzichten opgeleverd. Zomaar een voorbeeld; het bleek dat veel vrijwilligers ervoor open staan om meer trainingen te volgen. Iets dat we vóór de enquête nog niet zeker wisten. 
 • Alina: Dit project liet ons zien dat vrijwilligers tevreden zijn, 75% beveelt ons aan. Opvallend is dat dat niet genoeg is om meer mensen met dementie te kunnen helpen, oftewel om te groeien. Vandaar dat we ook de blik naar buiten de eigen organisatie hebben gericht. We onderzochten de landelijke trends op het gebied van vrijwilligerswerk, deden onderzoek bij andere fondsen en volgden tips uit de wetenschap.  

Alzheimer Nederland steekt veel energie in de vrijwilligersreis. Waarom gaat de vrijwilligersreis jullie aan het hart? 

Saskia: Vrijwilligers zijn voor ons een heel groot goed, zijn van enorme waarde. Alzheimer Nederland biedt lokaal ondersteuning. Daarvoor moeten onze vrijwilligers goed gefaciliteerd worden en ze moeten zich gehoord voelen. Zo’n onderzoek draagt daaraan bij. En we laten zien dat we er echt iets mee doen!  

Wanneer zien de vrijwilligers resultaat? 

 • Saskia: We zijn al gestart met het verbetertraject “digitaal werken”. Doel is om het digitale werken makkelijker te maken met maar één toegangspoort tot alle informatie voor vrijwilligers. Het is moeilijk te zeggen wanneer de eerste resultaten worden opgeleverd. Dat wordt waarschijnlijk volgend jaar, maar we werken er hard aan! 
 • Alina: Mensen met dementie hebben vrijwilligers nodig, dat geldt dus ook voor Alzheimer Nederland. Daarom moet het dienstenaanbod niet alleen aansluiten bij de wensen van mensen met dementie, maar óók bij de behoeften van (potentiële) vrijwilligers. Vrijwilligerswerk moet behapbaar en leuk zijn en voldoening geven. Hiervoor starten we een tweede verbeterproject. En in een derde project verbeteren we de landelijke ondersteuning op het gebied van werving. Binnen dit project vernieuwen we bijvoorbeeld de “ontdek-wat-bij-jou-past-test” en verkennen we de mogelijkheid om trainingsmomenten van Samen dementievriendelijk te benutten voor wervingsactiviteiten.  

Verwachten jullie dat de vrijwilligersreis over een jaar verbeterd is? 

Alle drie: Zeker!  

 • Saskia: Alleen al omdat we erachter zijn gekomen dat sommige dingen in onze vrijwilligersreis nog ontbreken, zoals een exit-enquête voor vertrekkende vrijwilligers. Met zo’n exit-enquête kunnen we structureel leren van vertrekkende vrijwilligers. We gaan hierin groeien. Ik verwacht ook dat er meer verbondenheid en samenwerking zal zijn tussen alle niveaus van de organisatie. 
 • Edgar: Veranderprocessen kosten tijd en stuiten soms op weerstand. Maar de binnen Alzheimer Nederland betrokken mensen hebben duidelijk de wil en betrokkenheid om dingen te veranderen. Dát het volgend jaar anders is geloof ik. Maar houd als vrijwilliger voor ogen voor wie je het doet: niet voor kantoor, maar voor mensen met dementie! 

De verbeterprojecten zijn complex en verbeteringen zullen stapsgewijs worden doorgevoerd. Vrijwilligers worden vanaf het eerst moment betrokken en we informeren jullie regelmatig over de kleine en grote verbeteringen. Vind je het leuk om mee te denken in het project “digitaal werken verbeteren”? Stuur een bericht naar a.halaszi@alzheimer-nederland.nl en we nemen eind november contact met je op! 

Wie is wie?

Edgar Zimmermann | secretaris afdeling Twente

Alina Halászi | adviseur vrijwilligersbeleid

Saskia Jansen | adviseur innovatie regionale hulp

Project Vrijwilligersreis in een notendop

Hoe ervaren onze vrijwilligers het om vrijwilliger te zijn bij Alzheimer Nederland? Deze vraag staat centraal in het Project Vrijwilligersreis.    

De ‘vrijwilligersreis’ loopt van het moment dat de vrijwilliger koos om vrijwilliger te worden bij Alzheimer Nederland, tot en met het afscheid nemen. Met dit project willen we alle hoogtepunten ontdekken, en ook alle pijnpunten en uitdagingen.  Daarnaast willen we graag leren wat onze vrijwilligers ervaren tijdens deze reis: wanneer is er een gevoel van trots, betrokkenheid, voldoening, tevredenheid en support of wanneer ontbreekt dit juist? Deze input, en de uiteindelijke resultaten, vormen voor ons de basis om het vrijwilligersbeleid te kunnen professionaliseren en innoveren. Zodat we een leuke en waardevolle tijd bij Alzheimer Nederland kunnen bieden én grotere impact maken voor mensen met dementie en hun naasten. 

Het verkennende project is opgestart in maart 2022. De resultaten zijn in september 2022 gepresenteerd aan het MT. Het MT onderschrijft de bevindingen en committeert zich aan het vervolg van het project. Daarmee start een nieuwe fase, namelijk om de vrijwilligersreis daadwerkelijk te verbeteren. 

De hele projectwerkgroep bestond uit vrijwilligers en beroepskrachten, te weten: 

 • Tineke Spijkers | vrijwilliger DementieLijn 

 • Mart van der Vorst | secretaris regionale afdeling Zuidoost-Brabant 

 • Mariëtte Hofman | coördinator DementieLijn 

 • Katherine Ruitinga | teamleider Samen dementievriendelijk

 • Sanne van der Meij | medewerker Service en Trainingen 

 • Edgar Zimmermann | secretaris afdeling Twente 

 • Saskia Jansen | adviseur innovatie regionale hulp 

 • Alina Halászi | adviseur vrijwilligersbeleid 

 • Mariken Martens | Projectondersteuner Vrijwilligers