Alzheimer Nederland wil bewustwording en toegankelijk stemmen

Samen met andere belangenorganisaties heeft Alzheimer Nederland bijgedragen aan het actieplan toegankelijk stemmen. Wij hebben de ervaringen van de achterban en onze kennis ingebracht bij de totstandkoming van dit plan. Dit plan heeft als doel om bij de verkiezingen van 2021 mensen met een beperking makkelijker hun stem kunnen uitbrengen. Toegankelijk stemmen is namelijk onderdeel van het VN-verdrag Handicap. Samen willen wij:

  • de toegankelijkheid van de stemlokalen verbeteren.
  • informatie geven over stemmen die beter te begrijpen is voor iedereen.
  • leden van het stembureau beter informeren.
  • dat politieke partijen begrijpelijk spreken en schrijven in hun verkiezingscampagne.

Lees het hele actieplan voor toegankelijk stemmen.