Andere kijk op vrijwillige zorg nodig

Alzheimer Nederland is mede-ondertekenaar van het manifest “Vrijwillige zorg, hulp en ondersteuning: een onmisbaar kapitaal”. Wij vinden het belangrijk dat vrijwilligers optimaal lokaal kunnen samenwerken om tot goede resultaten voor mensen met dementie en hun partners te komen. De vraag naar beroepszorg en vrijwillige zorg blijft stijgen. Om aan die vraag te kunnen blijven voldoen is het van belang dat overheid, beroepszorg en vrijwilligersorganisaties beter gaan samenwerken. Die oproep doet het Landelijke Overleg Vrijwilligersorganisaties in de Zorg in een manifest, dat VNG-voorzitter Jan van Zanen op 21 juni in ontvangst nam.

Het manifest Vrijwillige zorg, hulp en ondersteuning: een onmisbaar kapitaal werd aangeboden door Rebecca Gerritse van Humanitas. “Met dit manifest willen we een signaal afgeven dat vrijwilligerswerk van onschatbare waarde is voor onze maatschappij en dat we kansen zien om datgene wat vrijwilligers doen nog effectiever te laten zijn. Daar hebben we dan wel de gemeenten en de beroepszorg bij nodig”, aldus Rebecca Gerritse.

Van gratis handjes naar essentiële aanvulling 

In het stuk vragen Vereniging NOV en zestien vrijwilligersorganisaties, waaronder Alzheimer Nederland, de overheid en de beroepszorg om anders te gaan denken over vrijwilligers in de zorg. Zo moeten vrijwilligers niet gezien worden als gratis extra handjes maar als een essentiële aanvulling op het zorgaanbod. Ook willen de organisaties betrokken worden bij het maken van beleid en plannen om zo de verschillende vormen van hulp beter op elkaar te laten aansluiten, zodat de mensen die het nodig hebben zo goed mogelijk worden geholpen. Deskundig vrijwilligerswerk ontstaat niet zomaar, dit vraagt scholing en ondersteuning om goed voorbereid aan de slag te kunnen. De vrijwilligersorganisaties dringen er op aan om hiervoor budgetten vrij te maken. Tot slot bevat het manifest een oproep om met overheid, beroepszorg en vrijwilligersorganisaties gezamenlijk het belang van vrijwilligerswerk uit te dragen.

Onderzoek door Universiteit voor Humanistiek

Samen met Vereniging NOV onderzoekt de Universiteit voor Humanistiek hoe vrijwilligersorganisaties invulling en uitvoering geven aan de gevraagde nieuwe rol van vrijwilligers. De voorlopige resultaten van de eerste onderzoeksfase zijn hier te vinden. Het manifest Vrijwillige zorg, hulp en ondersteuning: een onmisbaar kapitaal lees je hier