Arthur de Groot ontvangt gemeentepenning Delft

Arthur de Groot voorzitter DWO gemeentepenning Delft

Het 20 jarig jubileum van afdeling Delft-Westland-Oostland werd vrijdag 29 juni jl. gevierd. Tijdens een grootse bijeenkomst in Theater De Veste werd afscheid genomen van Arthur de Groot als voorzitter van de afdeling. Arthur werd door de burgemeester van Delft,  Marja van Bijsterveldt, op het podium geroepen om de gemeentepenning van Delft in ontvangst te nemen.

Arthur is jarenlang voorzitter geweest van afdeling Delft-Westland-Oostland. Arthur is een echte netwerker en weet dementie overal op de agenda te zetten. Hij komt steeds op voor de belangen van mensen met dementie en hun naasten. Arthur heeft inmiddels het voorzittersstokje overgedragen aan Bert van der Lende en blijft betrokken als belangenbehartiger in de regio.

De gemeentepenning van Delft wordt uitsluitend uitgereikt aan inwoners die zich op bijzondere wijze onderscheiden hebben in de samenleving. Met deze penning spreekt de gemeente haar waardering uit voor de verdiensten van iemand. Hier sluiten we graag bij aan: Arthur, je hebt de penning meer dan verdiend! Van harte gefeliciteerd en veel dank voor je inzet!