Artikel gepubliceerd over onderzoek naar effecten van corona-maatregelen bij dementie

Alzheimercentrum Amsterdam publiceert in Frontiers in Psychiatry een studie die de psychosociale effecten van de coronamaatregelen bij mensen met dementie en hun naasten in kaart bracht. Alzheimer Nederland werkte mee aan dit artikel.

Psychosociale effecten van coronamaatregelen

De studie laat zien dat sociale isolatie en psychologische en gedragsproblemen voorkwamen bij een aanzienlijk deel van de mensen met dementie. Zij en hun naasten, maakten zich veel zorgen dat de persoon met dementie cognitief sneller achteruit zou gaan. Dit is niet alleen het geval bij mensen met cognitieve stoornissen, maar ook bij deelnemers waarbij het cognitief functioneren normaal is (zogenaamde subjectieve klachten). Het stoppen van formele zorg, een toename in psychologische problemen en het ervaren van sociale isolatie zijn belangrijke risicofactoren voor een hogere belasting van naasten en voor zorgen ten aanzien van cognitieve achteruitgang.

Eerste resultaten van POLAR project

De studie is het eerste resultaat van het project genaamd POLAR (Psychosocial effects of Corona in Alzheimer’s disease). Wiesje van der Flier en Ingrid van Maurik ontvingen vorige maand een COVID-19 beurs van ZonMw voor dit POLAR project. Met deze beurs kunnen zij onderzoek naar de effecten van de coronamaatregelen bij patiënten met cognitieve stoornissen en hun naasten voort te zetten (lees hier verder). Alzheimercentrum Amsterdam bundelt hiervoor de krachten met Alzheimer Nederland, Pharos en Hersenonderzoek.nl. Ze onderzoeken wat de psychosociale effecten zijn, kijken naar cognitieve achteruitgang als gevolg van het wegvallen van zorg en structuur door de corona maatregelen en kijken naar het effect op zorggebruik. Een belangrijk onderdeel van POLAR is dat de bevindingen naar de praktijk worden gebracht via webinars, infosheets en een proeftuin. Daarbij is veel oog voor diversiteit.

Lees het artikel hier.