AVG wat moeten afdelingen ermee?

Zoals jullie weten wordt op 25 mei de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht.

Dit heeft ook gevolgen voor de werkwijze van de afdelingen. Maandag 5 maart is er een overleg geweest met een vertegenwoordiging van secretarissen. Met hen hebben wij gekeken waarin Alzheimer Nederland jullie kan faciliteren. Het nieuwe CRM-systeem helpt hierbij enorm. Jullie contact- en of netwerkadressen kunnen opgenomen worden in Nexios CRM en op een veilige manier beheerd worden. Afgesproken is dat jullie uiterlijk de tweede week van april richtlijnen ontvangen hoe jullie bestaande contacten kunnen benaderen, hoe je nieuwe contacten verantwoord verzamelt, en welke tekst je kunt gebruiken voor aanmeld- en afmeldprocedures voor nieuwsbrieven.

Wat de vrijwilligersregistratie betreft, deze gegevens worden door ons in Nexios CRM overgezet. Voor de secretarissen en vrijwilligerscoördinatoren worden tussen 28 mei en 8 juni instructiebijeenkomsten georganiseerd in de regio. Ook zorgen wij voor instructiemateriaal, online en op papier als naslagwerk. Binnenkort kun je je voor een van de bijeenkomsten aanmelden via het vrijwilligersplein.

Voor vragen kan je terecht bij je regiocoördinator