Ben jij klaar voor de Wet zorg en dwang?

Foto: Kees Blankman vertelt: wat houdt de Wet zorg en dwang in? (Eindhoven)

Op 1 januari 2020 wordt de Wet zorg en dwang (Wzd) van kracht. De wet regelt dat onvrijwillige zorg alleen mag worden toegepast bij mensen met een verstandelijke beperking en mensen met dementie als het écht niet anders kan. Zo zorgt de wet voor een betere rechtsbescherming van mensen met dementie. De wet geldt niet alleen in zorginstellingen, maar ook in de thuissituatie. Iedereen met dementie kan daarom met de wet te maken krijgen. Wat is je rol als vrijwilliger als het gaat om de Wet zorg en dwang?

In de afgelopen weken organiseerden we 3 informatiebijeenkomsten voor vrijwilligers over de Wet zorg en dwang, in Zwolle, Eindhoven en Zoetermeer. Daarin stond centraal: Wat houdt de Wet zorg en dwang in? Hoe pas je die toe in de praktijk? En wat betekent de wet voor jou als vrijwilliger? Kees Blankman, bijzonder hoogleraar Juridische Bescherming van Ouderen en Meerderjarigen met Beperkingen aan de VU, legde op een eenvoudige manier uit wat de wet inhoudt en paste de wet toe in een aantal voorbeelden uit zijn praktijk: Kees Blankman is namelijk ook rechter. Mag je zomaar de deur op slot doen als wijkverpleegkundige als je het huis van een man met dementie die alleen woont verlaat? Mag je een leugentje om bestwil gebruiken om een man met dementie te verleiden om in het busje naar de dagbesteding te stappen? Vervolgens gingen vrijwilligers met elkaar in gesprek aan de hand van casussen.

Foto: Belangenbehartiger Sandra Bindi van afdeling Zeist e.o. vertelt tegen welke dilemma’s haar groepje aan liep bij het toepassen van de wet op de praktijkvoorbeelden (Zoetermeer)

De opkomst was hoog! In totaal namen bijna 100 vrijwilligers deel aan de bijeenkomsten. Ze vroegen Kees Blankman de hemd van het lijf over de wet en kwamen zelf hun eigen voorbeelden uit de praktijk. Samen pasten we dan de wet toe om tot een oplossing te komen. De reacties na afloop waren heel enthousiast.

Sandra Bemer, van de Alzheimertelefoon: “Ik hoop dat het effect is dat mensen initiatiefrijker en creatiever worden in het vinden van oplossingen. Deze wet dwingt alle betrokkenen om écht na te denken of de betreffende onvrijwillige zorg wel écht nodig is en of er alternatieven zijn.”

Meer weten over de Wet zorg en dwang?

Geef je op als Wzd expert!

Ben je geïnteresseerd in de wet en wil je ons helpen om ervoor te zorgen dat die volgend jaar goed in de praktijk wordt gebracht? Meld je dan aan bij ons als Wzd expert via belangenbehartiging@alzheimer-nederland.nl.