Bouwen voor mensen met dementie: hoognodig én het loont

Gisteren hebben mantelzorger Cora en haar man met dementie Lody de businesscase “Dementievriendelijk wonen” aan minister Conny Helder overhandigd. Gerjoke en Julie waren hier ook bij aanwezig.

Waarom dementievriendelijk wonen? Een voorbeeld

Cora en Lody zijn al voor eeuwig bij elkaar en wonen in een eengezinswoning. Sinds een aantal jaar heeft Lody de diagnose Lewy Body dementie. Het verpleeghuis is voor Lody het ergste wat er kan gebeuren en Cora ziet het als haar taak om een opname te voorkomen. Tegelijkertijd komen ze erachter dat ze ondersteuning en zorg nodig hebben om het thuis vol te houden. Ook die trap naar de slaapkamer is een uitdaging. Een traplift is wel een optie, maar moeilijk te organiseren. Een andere plek is voor hen eigenlijk handiger en veiliger, maar ja… waar ga je dan heen? Er is geen betaalbaar alternatief.

Wat is dementievriendelijk wonen?

Een alternatief voor Cora en Lody zou een dementievriendelijke woning zijn. Deze woning is levensloopbestendig, met ondersteuning en zorg dichtbij, in een dementievriendelijke wijk. De woning ziet er als volgt uit: 

  1. Het is een eigen, gelijkvloers, een overzichtelijk appartement;
  2. Het is voor mensen met dementie en voor partners. De partner kan hier blijven wonen als de persoon met dementie komt te overlijden;
  3. Het heeft een gemeenschappelijke ontmoetingsplek die uitnodigt om sociaal en fysiek actief te blijven en je dag de moeite waard te maken, met begeleiding;
  4. Je kunt er doen wat je wilt en gaan en staan waar je wilt. Bewoners zijn hier eigen baas;
  5. Het bevindt zich in een dementievriendelijke buurt;
  6. (Dementie)zorg is dichtbij en kan makkelijk geleverd worden. Domotica en hulpmiddelen helpen hierbij. Ook kun je er blijven als de zorgvraag toeneemt.

Dementievriendelijk wonen loont!

Wij hebben opdracht gegeven aan een aantal rekenaars, om uit te rekenen of dementievriendelijk wonen haalbaar én realiseerbaar is. En dat is het geval! Met dementievriendelijk wonen voldoen we aan de wens van mensen met dementie om zo lang mogelijk, goed, thuis te blijven wonen. Ook neemt het aantal zorgarme jaren toe, zijn de kosten per levensjaar goedkoper en kunnen we uit met minder personeel.

Daarom zeggen wij: bouw dementievriendelijk!

De samenwerking tussen  gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties en woningcorporaties is nodig om mensen met dementie een geschikte woning te bieden. Met de businesscase kun je het gesprek aangaan met de betrokken partijen en zo laten zien wat er nodig is. De infographic is de samenvatting van de businesscase en laat zien wat dementievriendelijk wonen is en wat het oplevert. 

Download de businesscase   Download de infographic