Brief van Julie Meerveld over de Nieuwe maatregelen

Gisteravond was er weer een persconferentie. En sindsdien zijn heel veel afdelingen ons met vragen aan het mailen. Begrijpelijk natuurlijk. Graag beantwoord ik jullie vragen. Op de eerste plaats: het wordt niet meer zoals het was. We zullen ons echt moeten aanpassen. Het stappenplan van het kabinet geeft tegelijk meer ruimte en de morele plicht om snel met een draaiboek te komen voor onze activiteiten. Dat gaan we doen. Op dit moment werken groepjes van medewerkers en vrijwilligers aan een draaiboek voor Alzheimer Cafés en voor Wereld Alzheimer Dag 2020. Het belangrijkste is dat de bezoekers en de vrijwilligers vertrouwen hebben in de veiligheid van Alzheimer Cafés en andere activiteiten. Beide groepen horen immers (voor een groot deel) tot de risicogroepen.

  1. Wat is het stappenplan? In de bijlage bij deze brief vinden jullie het stappenplan. We zijn natuurlijk hartstikke blij met de vooruitzichten. Maar: de basismaatregelen blijven gelden. Want het virus is niet weg, er is nog geen vaccin. Dat duurt nog wel een jaar of langer. Dus moeten we de nieuwe omgangsvormen voor komend jaar tot het nieuwe normaal maken.
  2. Kunnen Alzheimer Cafés openen? Ja, maar onder strikte voorwaarden. Die werken we nu uit. Wij willen daarom vanaf september weer starten en tot die tijd kunnen we ons voorbereiden en (online) alternatieven verder door ontwikkelen.
  3. Kunnen andere activiteiten zoals een koor, wandelclub of lotgenotengroep doorgaan? Ja, maar ook onder voorwaarden. Bijvoorbeeld dat iedereen reserveert en klachtenvrij is.Ook hiervoor maken we draaiboeken. Vergelijkbaar met het draaiboek van het Alzheimer Café. Deze activiteiten vallen ook onder de richtlijn dagbesteding en moeten daarom continuïteit bieden op een veilige en alternatieve manier. Deze activiteiten willen we zo snel mogelijk weer opstarten. Neem contact met je regiocoördinator als je zo’n activiteit organiseert, zodat we dit gezamenlijk kunnen uitwerken en oppakken.
  4. Gaat Wereld Alzheimer Dag door? Jazeker, alleen “vieren” we die dag nu anders. Een werkgroep is vorig week gestart.
  5. Blijven we vergaderen met Teams in plaats van live? Ja, want zo veel mogelijk thuiswerken dat blijft de norm. Voor de medewerkers én voor de vrijwilligers.
  6. Uitzonderingen zijn denkbaar. Maar dan wel na afstemming met de regiocoördinator.

We verwachten in de week van 18 mei op het Vrijwilligersplein de draaiboeken met suggesties en tips voor afdelingen te kunnen plaatsen voor WAD 2020, voor Alzheimer Cafés en voor andere activiteiten. Voor nu: blijf goed op jezelf passen en geniet vandaag ook een beetje van het zonnetje achter een raam of in je tuin.

Hartelijke groet,

Julie Meerveld
hoofd Belangenbehartiging en Regionale Hulp