Corona update voor Alzheimer Cafés (20 januari)

Vanaf 15 januari 2022 is weer meer mogelijk. Maar vanwege het snel toenemende en hoge aantal besmettingen met de omikronvariant gaan de versoepelingen stapsgewijs en blijven sommige beperkingen van kracht. Voor de Alzheimer Cafés verandert er bijna niets. VWS ziet de Alzheimer Cafés als essentiële voorziening voor mensen met dementie en hun naasten, en vindt het belangrijk dat zij elkaar kunnen blijven ontmoeten. Daarom mogen de Alzheimer Cafés binnen de huidige coronamaatregelen open blijven, mits dat veilig kan. (Dat betekent: de 1,5 meter is gewaarborgd, vaste zitplaatsen, mondkapje bij verplaatsen, gezondheidscheck, registratie vooraf of aan de deur en niet komen bij klachten.) Nieuw is dat de verplichte avondsluitingstijd voor de Alzheimer Cafés vervalt: ze kunnen dus ook ná 17:00 uur plaatsvinden. 

We hopen dat het voor jullie lukt om de Cafés door te laten gaan of weer op te starten. Als de ruimte waar het café plaatsvindt niet geschikt is, de organisatie het niet toestaat, of de werkgroepleden niet beschikbaar zijn, is het advies om in te zetten op alternatieven. Denk aan het uitzenden van het Café via internet, tv of radio, of aan een Klein Café. Maar ook bellen of langsgaan zorgt dat de verbinding met de bezoekers behouden blijft. En dat is juist nu ontzettend belangrijk!

Jullie hebben al veel ervaring met het denken in wat wél kan, maar kijk ook eens (digitaal) bij elkaar in de keuken, in het draaiboek en op het Vrijwilligersplein voor goede ideeën. Ook binnen Alzheimer Nederland gaan we na wat er nog meer mogelijk is aan duurzame alternatieven en hoe we deze kunnen ondersteunen. We houden jullie op de hoogte via deze pagina.

Wat je ook beslist, zorg er in ieder geval voor dat de bezoekers van je Alzheimer Café goed op de hoogte zijn. Communiceer via de (sociale) media en vergeet ook je regiopagina niet.

Download het draaiboek of download de handreiking dorps- en buurthuizen en sociaal.

 

Coronamaatregelen blijven van kracht

Vanwege de snelle verspreiding van de nieuwe coronavariant blijven de aangescherpte coronamaatregelen van kracht:

  • 1,5 meter afstand en een mondkapje zijn verplicht op alle plaatsen met een vaste zitplaats, zoals in de Alzheimer Cafés. Dit heeft effect op het aantal bezoekers. Er kunnen minder mensen binnen zijn. Iedereen moet een mondkapje dragen bij het verplaatsen, eenmaal op de zitplaats mag het af. Het advies is om geen stoffen mondkapjes te gebruiken, maar wegwerpmondkapjes. 
  • De basisregels blijven van groot belang, ook als je gevaccineerd bent. Handen wassen, geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog, thuisblijven en testen bij klachten bij de GGD, en regelmatig zorgen voor frisse lucht in binnenruimtes helpen om besmetting te voorkomen. 
  • Het coronatoegangsbewijs (de QR-code) is op een aantal plekken verplicht. Deze verplichting geldt echter niet voor activiteiten voor kwetsbare groepen in buurt- en wijkcentra, voor activiteiten die normaal gesproken worden georganiseerd in bibliotheken en buurt- of wijkcentra, en ook niet in zorglocaties. Dit betekent dat in veel gevallen het coronatoegangsbewijs voor Alzheimer Cafés niet verplicht is. Overleg in andere gevallen met de beheerder van de locatie en schakel ons in bij vragen of problemen. Zorg er in ieder geval voor dat bezoekers het vooraf weten als ze een coronatoegangsbewijs nodig hebben.

Zoals gebruikelijk hebben we de huidige coronaregels verwerkt in de nieuwste versie van het draaiboek.

Het advies op dit moment is: kijk met je werkgroep of en op welke manier je een Alzheimer Café kunt organiseren. Zoek bij annulering van het fysieke Alzheimer Café naar mogelijke alternatieven. Gebruik de meest recente versie van het draaiboek. Neem vooral contact met ons op, als je vragen hebt of tegen problemen aanloopt. Maar juist ook goede voorbeelden en ideeën horen we graag, zodat we die weer kunnen delen met anderen.

Bedankt!

Julie Meerveld, Sandra Conijn, Saskia Jansen, Liesbeth van de Krol, Margret Ooms, Helma Thijssen, Karin van der Velden en Klaasje Voskuil