Corona update voor Alzheimer Cafés 23 maart

Naar aanleiding van de persconferentie van 23 maart blijven de reguliere Alzheimer Cafés gesloten. (Zie afbeelding Rijksoverheid 23 maart 2021.) Alle Alzheimer Cafés wordt geadviseerd om op andere manieren te proberen in verbinding te blijven met hun bezoekers. Een mogelijkheid is nog steeds het organiseren van kleinschalige ontmoetingen van maximaal 10 personen (Klein Café). Dit is afgestemd met VWS. Maar organiseer Kleine Cafés alleen daar, waar dat helemaal veilig, klein en in de buurt kan. Geen grote vervoersbewegingen. Uiteraard volgens de RIVM-richtlijnen en in een besloten groep (dus: vooraf aanmelden). Vanwege de avondklok, kan het alleen overdag. Veel publieke ruimtes zijn gesloten, buurthuizen mogen open blijven, niet alle geven daar gehoor aan. Als de reguliere locatie niet kan/mag worden gebruikt is een buurthuis/centrum misschien een optie.

Download het draaiboek voor Alzheimer Cafés

 

Mondkapje verplicht

Vanaf 1 december 2020 is het verplicht om in alle openbare en overdekte ruimtes een mondkapje te dragen. Dus ook in een Klein Alzheimer Café. Het dragen van een mondkapje is niet meer nodig als de zitplaats is bereikt en men op de stoel blijft zitten. Er geldt een uitzondering van verplicht dragen van een mondkapje voor mensen die door een ziekte of beperking geen mondkapje op kunnen. Als je naaste met dementie geen mondkapje kan dragen, hoeft dat dus niet.  Je moet wel kunnen aantonen dat je geen mondmasker kan dragen. Zie kaartje van Vilans.

Goed om te weten: Het mondkapje moet de neus, mond en kin bedekken. Het maakt niet uit of je een wasbaar exemplaar opdoet of een mondmasker dat je na één keer dragen weggooit. Een sjaal of spatscherm (faceshield) telt wettelijk gezien niet als mondkapje. Wil je naaste geen mondkapje op, maar wel een spatscherm? Koop dan een spatscherm. Het is namelijk beter als je naaste een spatscherm draagt, dan helemaal niets. Kijk vooral op Dementie.nl voor de uitzonderingen. En ook naar de bijstellingen in het draaiboek en de huisregels.

Afweging sluiting Alzheimer Cafés

We weten dat het heropenen van de Alzheimer Cafés heel belangrijk is voor de bezoekers en dat het echte contact door hen enorm wordt gemist. We begrijpen dat mensen voor zichzelf de afweging maken om het mogelijke risico op corona voor lief te nemen en toch naar deze bijeenkomsten te gaan. Alzheimer Nederland voelt echter een morele verantwoordelijkheid voor de gezondheid en veiligheid van zowel de bezoekers als de vrijwilligers van de Alzheimer Cafés. Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat de corona-maatregelen effect hebben. Vandaar dat het advies toch is om alle Alzheimer Cafés/Trefpunten/Theehuizen tot nader order gesloten te houden.

Tekst gaat verder onder de afbeelding

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

We vinden dat het onze gezamenlijke verantwoordelijkheid is om de maatregelen na te leven. Tegelijkertijd zien we dat mensen thuis verkommeren. Kijk daarom, waar mogelijk en nodig, om kleine cafés te organiseren. Dit zijn kleine groepen van maximaal 10 personen inclusief de vrijwilliger(s), met uitsluitend de focus op lotgenotencontact. Op die manier bieden we, daar waar het kan, de mogelijkheid aan mensen met dementie en hun mantelzorgers om hun verhaal kwijt te kunnen, om lotgenoten te ontmoeten. Alles uiteraard conform de RIVM-richtlijnen. Is er veel belangstelling, organiseer dan vaker een Klein Café. Zie voor meer informatie over de kleine cafés het draaiboek. Deel vooral jullie ervaringen met ons, dan kunnen andere afdelingen hier weer van leren.

Alternatieven 

Lukt het organiseren van een Klein Café niet, kijk dan naar wat jullie wel kunnen doen om de bezoekers van je Alzheimer Café te ondersteunen. Verwijs mensen die behoefte hebben aan een luisterend oor door naar de Alzheimer Telefoon, bereikbaar via het gratis telefoonnummer 0800 5088, 7 dagen per week van 9:00 tot 23:00 uur. Of organiseer zelf een telefonisch of online aanspreekpunt. Wil je een online café aanbieden: voorbeelden hiervan zijn inmiddels ruim voorhanden. Kijk op de website van Alzheimer Nederland en op het Vrijwilligersplein. Wees creatief, blijf in contact! 

We blijven dit een hele lastige tijd vinden en ook moeilijk om te ‘beslissen voor’. We zijn ontzettend blij met de inzet en betrokkenheid van de vrijwilligers van de Alzheimer Cafés. Frustrerend om open te gaan en dan weer dicht te moeten, lastig om de verbinding te houden met de bezoekers en misschien ook met de vrijwilligers. Tegelijkertijd vinden we dat we de maatregelen strikt moeten hanteren, niet de grenzen moeten opzoeken, zodat de kans dat het gaat lukken zo groot mogelijk is.

Voor nu is het advies: kijk naar opzet van een Klein Café, ontmoetingen in klein verband, online en andere alternatieven. Probeer in contact te blijven met je bezoekers. Hopelijk kunnen we door met elkaar deze maatregelen te volgen over een poosje weer open. We houden de situatie uiteraard nauwlettend in de gaten en komen met een update als dit nodig is. We horen graag jullie ervaringen en signalen.

Bedankt!

Julie Meerveld, Sandra Conijn, Saskia Jansen, Eleonoor de Boevère, Liesbeth van de Krol, Helma Thijssen, Karin van der Velden en Klaasje Voskuil.